Som una associació nascuda al si de la Xarxa CooperaSec, per la promoció de l´economía social i solidària al Poble Sec.

Més que cures és una entitat de dones que ofereix i dignifica els treballs de cures que aporten benestar a la comunitat.

Convidem a les persones usuàries a participar com a sòcies, per entre totes, millorar els nostres serveis i compartir necessitats i opinions.